In onze samenleving worden we, zo lijkt het, steeds vaker geconfronteerd met aandoeningen van de hersenen. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de niet aflatende wetenschappelijke kennisontwikkeling van dat vitale deel van ons bestaan. Het lijkt derhalve aannemelijk dat die problemen er altijd wel zijn geweest, maar vandaag de dag zijn we beter in staat ze te herkennen, te diagnosticeren en te benoemen. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld denken aan de aandoeningen die we op een rijtje hebben gezet op de pagina 'voor wie bedoeld'. Aandoeningen die zich kunnen manifesteren bij zowel kinderen als volwassenen. In de reguliere hulpverlening zal in voorkomende gevallen na diagnose. meestal door (kinder)psychiaters en psychologen, medicatie worden voorgeschreven, eventueel ondersteund door therapie.

Maar er is méér!

 Al gedurende een aantal jaren wordt neurofeedback toegepast bij kinderen en volwassenen die kampen met aan de hersenen gerelateerde problemen. In onze praktijk werken we met het 'Zengar NeurOptimal®' systeem, waarbij de hersenen worden getraind over het gehele frequentiespectrum van zowel de linker- als rechter hersenhelft. Het is gericht op het waarnemen van turbulentie in de hersenen, waarbij softwarematig een feedback moment wordt gegenereerd waardoor de hersenen zich gaan reorganiseren en zoeken naar een meer stabiele situatie.
Elders op deze site vindt u uitgebreide informatie over het neurofeedback proces.

We kunnen wel alvast verklappen dat de resultaten verbluffend zijn.

 

Aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor NeuroFeedback

Voor uitgebreide informatie over  neurofeedback en beschikbare trainers                                      klik op bovenstaand logo.